logo

O.O

Šta znači O.O?

O.O znači 'široke oči'.

Rezime ključnih tačaka

'Široke oči' je najčešća definicija za O.O na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Tvitter, Instagram i TikTok.
O.O
Дефиниција:Širokih očiju
Тип:Ikona
pogodnost:
2: Sasvim lako pogoditi
Tipični korisnici:
Odrasli i tinejdžeri

Primer O.O koji se koristi u tekstu

O.O