logo

NOD

Šta znači NOD?

NOD znači 'Zaspati'.

Rezime ključnih tačaka

'Zaspati' je najčešća definicija za NOD na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Tvitter, Instagram i TikTok.
NOD
Дефиниција:Заспати
Тип:sleng reč (žargon)
pogodnost:
2: Sasvim lako pogoditi
Tipični korisnici:
Odrasli i tinejdžeri

Primer NOD-a koji se koristi u tekstu

NOD