logo

LSMFT

Šta znači LSMFT?

LSMFT znači 'Lucky Strike znači fini duvan.'

Rezime ključnih tačaka

'Lucky Strike znači fini duvan' je najčešća definicija za LSMFT na Snapchat, WhatsApp, Facebook, Tvitter, Instagram i TikTok.
LSMFT
Дефиниција:Lucky Strike znači fini duvan
Тип:Skraćenica
pogodnost:
4: Teško je pogoditi
Tipični korisnici:
Odrasli i tinejdžeri

Primer LSMFT-a koji se koristi u tekstu

LSMFT